เธอคือ...เมโลดี้

Single by BNK48

'Kimi wa Melody' is the 4th single released by BNK48.

'เธอคือ...เมโลดี้' ➡ Senbatsu (21 Members) (Noey Center)
'ฤดูใหม่' ➡ 2nd Generation Trainee (16 Members) (Mewnich Center)
'หมื่นเส้นทาง' ➡ 16 Members (Pupe Center)

Tracklist

1.title เธอคือ...เมโลดี้  (You're a... Melody) (Senbatsu)
2.ฤดูใหม่ (2nd Gen. Trainee)
3.หมื่นเส้นทาง  (Ten Thousands Ways)
4.เธอคือ...เมโลดี้ (inst.)  (You're a... Melody)
5.ฤดูใหม่ (inst.)
6.หมื่นเส้นทาง (inst.)  (Ten Thousands Ways)

Music Videos

- เธอคือ...เมโลดี้
- ฤดูใหม่

Last edited: 2018-09-25, rainbowfun
Added on: 2018-08-19, rainbowfun
Rate this album info as:
BNK48
AlbumsRIVER
Singlesอยากจะได้พบเธอ  ·  คุ๊กกี้เสี่ยงทาย  ·  วันแรก  ·  RIVER  ·  เธอคือ...เมโลดี้
Related ArtistsBNK48  ·  ชัญญาภัค นุ่มประสพ  ·  เฌอปราง อารีย์กุล  ·  คริสติน ลาร์เซ่น  ·  อิสราภา ธวัชภักดี  ·  伊豆田莉奈  ·  จณิสตา ตันศิริ  ·  เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ  ·  เจตสุภา เครือแตง  ·  จิดาภา แช่มช้อย  ·  จิรดาภา อินทจักร  ·  จุฑามาศ คลทา  ·  กมนธิดา โรจน์ทวีนิธิ  ·  กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล  ·  กวิสรา สิงห์ปลอด  ·  กรภัทร์ นิลประภา  ·  กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์  ·  มนัญญา เกาะจู  ·  มิลิน ดอกเทียน  ·  มิโอริ โอคุโบะ  ·  นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล  ·  ณปภัช วรพฤทธานนท์  ·  ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ  ·  ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา  ·  นวพร จันทร์สุข  ·  นายิกา ศรีเนียน  ·  ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล  ·  ปณิศา ศรีละเลิง  ·  พัศชนันท์ เจียจิรโชติ  ·  ปวีณ์ธิดา สกุลพิพัฒน์  ·  พิชญาภา นาถา  ·  พิมพ์นิภา ตั้งสกุล  ·  พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค  ·  เพลินพิชญา โกมลารชุน  ·  แพรวา สุธรรมพงษ์  ·  ปัญสิกรณ์ ติยะกร  ·  ปุณยวีร์ จึงเจริญ  ·  รชยา ทัพพ์คุณานนต์  ·  รตา ชินกระจ่างกิจ  ·  รินรดา อินทร์ไธสง  ·  สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์  ·  สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ  ·  สุชญา แสนโคต  ·  สุมิตรา ดวงแก้ว  ·  ตริษา ปรีชาตั้งกิจ  ·  วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ  ·  วรัทยา ดีสมเลิศ  ·  วรินท์รัตน์ ยลประสงค์  ·  วีรยา จาง