วันแรก

Single by BNK48

'Shonichi' is the 3rd single released by BNK48.

'วันแรก' ➡ Senbatsu (16 Members) (Noey & Music Centers)
'ความทรงจำและคำอำลา' ➡ Senbatsu (16 Members) (?? Center)
'ประกายน้ำตาและรอยยิ้ม!' ➡ 16 Members (Tarwaan Center)
'คำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟ' ➡ Jan & Kaew Duet

Tracklist

Type A
1.title วันแรก  (Wan raek; Opening Day) (Senbatsu)
2.ความทรงจำและคำอำลา  (Memories And Farewells) (Senbatsu)
3.ประกายน้ำตาและรอยยิ้ม!  (Sparkling Tears And Smiles!)
4.วันแรก (inst.)  (Wan raek; Opening Day)
5.ความทรงจำและคำอำลา (inst.)  (Memories And Farewells)
6.ประกายน้ำตาและรอยยิ้ม! (inst.)  (Sparkling Tears And Smiles!)

Type B
1.title วันแรก  (Wan raek; Opening Day) (Senbatsu)
2.ความทรงจำและคำอำลา  (Memories And Farewells) (Senbatsu)
3.คำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟ  (Promise On Christmas Eve)
4.วันแรก (inst.)  (Wan raek; Opening Day)
5.ความทรงจำและคำอำลา (inst.)  (Memories And Farewells)
6.คำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟ (inst.)  (Promise On Christmas Eve)

Music Videos

- วันแรก
- คำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟ

Last edited: 2018-08-19, rainbowfun
Added on: 2018-03-12, rainbowfun
Rate this album info as:
BNK48
AlbumsRIVER
Singlesอยากจะได้พบเธอ  ·  คุ๊กกี้เสี่ยงทาย  ·  วันแรก  ·  RIVER  ·  เธอคือ...เมโลดี้
Related ArtistsBNK48  ·  ชัญญาภัค นุ่มประสพ  ·  เฌอปราง อารีย์กุล  ·  คริสติน ลาร์เซ่น  ·  อิสราภา ธวัชภักดี  ·  伊豆田莉奈  ·  จณิสตา ตันศิริ  ·  เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ  ·  เจตสุภา เครือแตง  ·  จิดาภา แช่มช้อย  ·  จิรดาภา อินทจักร  ·  จุฑามาศ คลทา  ·  กมนธิดา โรจน์ทวีนิธิ  ·  กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล  ·  กวิสรา สิงห์ปลอด  ·  กรภัทร์ นิลประภา  ·  กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์  ·  มนัญญา เกาะจู  ·  มิลิน ดอกเทียน  ·  มิโอริ โอคุโบะ  ·  นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล  ·  ณปภัช วรพฤทธานนท์  ·  ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ  ·  ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา  ·  นวพร จันทร์สุข  ·  นายิกา ศรีเนียน  ·  ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล  ·  ปณิศา ศรีละเลิง  ·  พัศชนันท์ เจียจิรโชติ  ·  ปวีณ์ธิดา สกุลพิพัฒน์  ·  พิชญาภา นาถา  ·  พิมพ์นิภา ตั้งสกุล  ·  พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค  ·  เพลินพิชญา โกมลารชุน  ·  แพรวา สุธรรมพงษ์  ·  ปัญสิกรณ์ ติยะกร  ·  ปุณยวีร์ จึงเจริญ  ·  รชยา ทัพพ์คุณานนต์  ·  รตา ชินกระจ่างกิจ  ·  รินรดา อินทร์ไธสง  ·  สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์  ·  สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ  ·  สุชญา แสนโคต  ·  สุมิตรา ดวงแก้ว  ·  ตริษา ปรีชาตั้งกิจ  ·  วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ  ·  วรัทยา ดีสมเลิศ  ·  วรินท์รัตน์ ยลประสงค์  ·  วีรยา จาง