Black Widow (Remix Ver.)

Single by PRISTIN

Tracklist

1.title Black Widow (Remix Ver.)03:14

Last edited: 2018-06-16, rainbowfun
Added on: 2018-06-16, rainbowfun
Rate this album info as:
PRISTIN
EPsHI! PRISTIN  ·  SCHXXL Out
SinglesWe  ·  Black Widow (Remix Ver.)
Related ArtistsPRISTIN  ·  배성연  ·  은우  ·  결경  ·  임나영  ·  박시연  ·  로아  ·  PRISTIN V