Be-ppin

Japan
2011

Be-ppin was a girl group made up of models for the fashion magazine BLENDA.


Members

  • Asano

  • Fujikura Sachiko

  • Hasegawa Yui

  • Higashino Yumi

  • Ide Reiko

  • Nakano Yuika

  • Yamamoto Ayaka

  • Yoshida Natsumi